Privacy Statement

In dit Privacy Statement staat beschreven hoe Koornneef Talent, Patijnenburg 14a te (2671 JD) Naaldwijk omgaat met je persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Koornneef Talent is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Het onderstaand privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Koornneef Talent. In deze Privacy Statement leggen wij onder meer uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Koornneef Talent kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Koornneef Talent, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Koornneef Talent verstrekt. Wij verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op de wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. Zelf ben je verantwoordelijk voor de juistheid en relevantie van de gegevens die zijn verstrekt. Heeft u geen interesse dan kunnen wij relevante gegevens van u verwerken om uw wens niet door ons benaderd te worden, te kunnen honoreren. De gegevens worden alleen binnen de EU verwerkt. Meer specifiek gaat het om de volgende persoonsgegevens:

 • Je voor- en achternaam
 • Je adresgegevens
 • Je telefoonnummer
 • Je e-mailadres
 • Je geboortedatum
 • Je geslacht
 • Het bezit van een rijbewijs
 • Je cv en motivatiebrief
 • Beschikbaarheid dagen/uren
 • Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan je gebruik wilt maken. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde. 

Doel van de gegevensverzameling

Koornneef Talent verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast kan Koornneef Talent je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht. Tevens verwerkt Koornneef Talent je persoonsgegevens om je de nieuwsbrief met informatie zoals nieuwe vacatures te kunnen toesturen.

Hoelang Koornneef Talent gegevens bewaart

Koornneef Talent bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. 

Delen met anderen

Koornneef Talent verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Koornneef Talent worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Koornneef Talent gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Koornneef Talent maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief eventuele Adwords-advertenties van Koornneef Talent bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, zonder het adres van je computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Je treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Koornneef Talent te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Koornneef Talent heeft hier geen invloed op.

Koornneef Talent heeft Google geen toestemming gegeven om via Koornneef Talent verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Jouw privacyrechten

Je hebt recht op inzage in je persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens te vragen.

Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Koornneef Talent zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Blijkt dat je gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je een aanvullend verzoek doen om je gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

In een aantal gevallen kun je vragen om verwijdering of het wissen van je gegevens.

Wil je de (digitale) persoonsgegevens die Koornneef Talent van je verwerkt ontvangen, dan kun je een beroep doen op je recht van dataportabiliteit. Dit houdt in dat je jouw gegevens verstrekt krijgt in een vorm waarin je deze, mocht je dit wensen, eenvoudig door kunt geven aan een andere organisatie.

Je kunt ook verzoeken om beperking van het verwerken van je gegevens of daartegen bezwaar maken.

De verzoeken kunnen worden gestuurd naar: info@koornneeftalent.nl.

Aanpassen Privacy Statement

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Beveiliging en SSL

Koornneef Talent neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Koornneef Talent maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als je meer informatie wenst over de beveiliging van door Koornneef Talent verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Koornneef Talent op via info@koornneeftalent.nl

Contact

http://www.koornneeftalent.nl is een website van Koornneef Talent. Koornneef Talent is als volgt te bereiken:

 • Post- en bezoekadres: Patijnenburg 14a, 2671 JD Naaldwijk
 • Telefoon: 0174-257402
 • E-mailadres: info@koornneeftalent.nl